Tyto smluvní podmínky upravují podmínky užívání obsahu Mindfulness akademie na adrese www.mindfulness-akademie.cz.

I. Úvodní ustanovení

a. Tyto smluvní podmínky platí správu dat vzdělávacího programu Mindfulness akademie a jeho webu www. mindfulness-akademie.cz (dále jen „web“), kterou provozuje Ing. Milan Tomeš., IČ: 02113767 (dále jen „Provozovatel“), kontaktní email: info@mindfulness-akademie.cz.
b. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která užívá web Mindfulness akademie nebo její materiály (dále jen „uživatel“).
c. Web slouží primárně k rozvíjení témat mindfulness a emoční inteligence.

II. Ochrana osobních údajů

a. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
b. Osobní údaje uživatelů budou použity pouze k pro provoz webu a spolupráci s uživatelem a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě.
c. Registrací nebo případným stažením materiálů uživatel dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pro administrativní a obchodní potřeby Provozovatele. Uživatel tímto výslovně dává souhlas k uložení svého jména, emailu, popř. dalších informací týkajících se uživatele do databáze Provozovatele. Zároveň uděluje souhlas k zasílání e-mailových zpráv týkajících se rozvíjených témat a službách s tím spojených.

III. Závěrečné ustanovení

a. Tyto smluvní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách provozovatele v den registrace uživatele.
b. Tyto smluvní podmínky mohou být provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvních podmínek na stránkách provozovatele www.mindfulness-akademie/smluvni-podminky/.
c. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 29.11.2016.